Evangelische Kirche in Stuttgart
Kirchengemeinde Stuttgart Hospitalkirchengemeinde

Ev. Pfarramt Hospitalkirche

Pfarrer Eberhard Schwarz

Büchsenstr. 33
70174 Stuttgart
Telefon: +49 711 2068195
Fax: +49 711 2068327
Hospitalkirche-stuttgartdontospamme@gowaway.elkw.de
www.hospitalkirche-stuttgart.de

Kirchenbezirk Stuttgart