Evangelische Kirche in Stuttgart
Kirchengemeinde Stuttgart Thomaskirchengemeinde

Ev. Pfarramt I Stuttgart Thomaskirche

Pfarrerin Mirja Petersen-Küenzlen

Feldbergstr. 32
70569 Stuttgart
Telefon: +49 711 684381
Fax: +49 711 6868290
Pfarramt.stuttgart.thomaskirchedontospamme@gowaway.elkw.de
www.thomasgemeinde-stuttgart.de

Kirchenbezirk Stuttgart